Productiviteit

Thuiswerken onderzocht: binnen de EU werken Nederlanders het vaakst vanuit huis.

Thuiswerken is veranderd en nog steeds in ontwikkeling. Voor de coronacrisis werd volgens het CPB gemiddeld maar zo’n 4 uur per week thuisgewerkt. Tijdens de coronacrisis steeg het gemiddelde aantal thuiswerkuren flink, omdat we niet meer naar kantoor mochten. Maar hoe is dat nu? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek en heeft nieuwe cijfers over thuiswerken. We delen de belangrijkste bevindingen met je.

Clock 2 min

E-book Bedrijfsnetwerk van de toekomst.

bedrijfsnetwerk-toekomst_social

Wat kan jij er aan doen om jouw bedrijfsnetwerk klaar te maken voor de toekomst? Lees je in dit e-book.

Lees direct

Thuiswerken blijft populair.

In 2023 werkten ruim 5 miljoen mensen soms of meestal thuis. Dit is 52% van alle werkenden, het hoogste percentage van alle EU-lidstaten. Dat komt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) die het CBS uitvoerde.

De meeste mensen werkten soms thuis. Betekent dat ze maximaal de helft van hun normale aantal werkuren thuiswerken. Tussen 2021 en 2023 steeg dit met bijna 700 duizend mensen, tot 3,8 miljoen. Tegelijkertijd daalde het aantal mensen dat meestal thuiswerkt met ruim 600 duizend, tot 1,3 miljoen. Hierdoor groeide het totale aantal thuiswerkers van 5 miljoen in 2021 naar 5,1 miljoen in 2023. Maar doordat het totale aantal werkenden sneller toenam, daalde het deel dat thuiswerkt van 54% in 2021 naar 52% in 2023.

Deze beroepsgroepen werken het meeste thuis.

Thuiswerken bleef na de coronacrisis dus populair, maar we zien wel verschillen tussen beroepsgroepen. Vooral ict’ers en mensen met een creatief of taalkundig beroep werken graag thuis. In 2023 deden 9 op de 10 van hen dat meestal of soms. Ook relatief veel managers voerden hun werkzaamheden soms thuis uit. Wie werken er het minst vanuit huis? Mensen met een baan in de dienstverlening, transport of logistiek.

Tussen 2021 en 2023 was er een verschuiving van ‘meestal thuiswerken’ naar ‘soms thuiswerken’. Zien we in bijna alle beroepsgroepen. Het verschil was relatief groot bij pedagogische beroepen: 70% thuiswerkers in 2021 en 63% in 2023. Dit komt doordat de coronamaatregelen in het onderwijs in deze periode werden afgeschaft.

Gemiddeld 15 uur per week thuis.

In 2023 werkten thuiswerkers gemiddeld 15 uur per week thuis. Bijna 2 volledige werkdagen. Dat is iets minder dan de helft van al hun gewerkte uren. Tellen we alle thuiswerkuren bij elkaar op, dan is dat bijna 20% van de uren die werkenden hebben gemaakt. Zzp’ers werkten relatief veel thuis: 30% van al hun gewerkte uren. Logisch, want niet alle zelfstandigen hebben kantoorruimte. Mensen die werken voor een baas, deden dat iets meer dan 17% thuis.

Nederland loopt voorop in de EU.

2022 is het meest recente jaar waarover internationale cijfers bekend zijn. Wat blijkt? Nederland is onder de EU-lidstaten koploper op gebied van thuiswerken. In 2022 werkte een meerderheid van de werkenden in Nederland thuis. Soms of juist vaak. Vooral het percentage werkenden dat zegt soms thuis te werken, is in Nederland relatief hoog. In andere landen waar mensen veel thuiswerken, zoals Zweden, Finland, Luxemburg en Ierland, ligt het percentage dat meestal thuiswerkt hoger.

Thuiswerktips voor werkgevers.

Er is dus een grote groep medewerkers voor wie het thuiswerken nog steeds heel fijn is. Maar thuiswerken wordt alleen een succes als je het goed aanpakt. Het is fijn als je medewerkers een comfortabele en opgeruimde werkplek hebben waar ze goed kunnen werken. En dat er een duidelijk hybride werken beleid is. Zo blijft de productiviteit en medewerkerstevredenheid hoog. Precies wat je wil. Tijd om eens te kijken of je medewerkers er goed bij zitten. We hebben 10 lessen voor werkgevers. En 5 tips om samen met je personeel de beste werkplek te creëren. Of leer van andere bedrijven, zoals Typeqast. Hier werken ze helemaal op afstand.

bedrijfsnetwerk-toekomst_social

E-book Bedrijfsnetwerk van de toekomst.

Wat kan jij er aan doen om jouw bedrijfsnetwerk klaar te maken voor de toekomst? Lees je in dit e-book.

Lees direct
Beeld: Odido