Groei

(On)gelijkheid op de werkvloer: 4 mythes over vrouwen.

Vrouwen zijn ambitieuzer dan ooit en vinden flexibiliteit op het werk belangrijk. Toch zien we dat het aantal vrouwen in leidinggevende posities nog steeds achterblijft. Echte gelijkheid lijkt nog ver weg. Dit blijkt uit het rapport Women in the Workplace van McKinsey. Komt onder andere door de misvattingen die er bestaan over vrouwelijke ondernemers en vrouwen op de werkvloer. In het onderzoek worden er 4 uitgelicht waar we in dit artikel dieper op ingaan.

Clock 3 min

1.     Vrouwen hebben minder ambitie.

Vrouwen, ongeacht hun carrièreniveau, hebben net zoveel ambitie als mannen. Vooral jonge vrouwen zijn erg ambitieus. Bijna 9 van de 10 vrouwen onder de 30 wil graag promotie maken. En 3 van de 4 wil een leidinggevende positie. Wat hen helpt, is flexibiliteit. Vrouwen hechten daar veel waarde aan. Ongeveer 1 op de 5 vrouwen zegt dat flexibiliteit hen heeft geholpen hun baan te houden of hun werkuren te verminderen. Veel vrouwen die (deels) thuiswerken, merken dat ze minder vermoeid zijn. En dat werk en privé heel goed samen kunnen gaan. Het 1 hoeft niet ten koste te gaan van het ander.

2.      Het glazen plafond is het grootste obstakel voor vrouwen.

Ook dit is een mythe. Niet het glazen plafond, maar de gebroken ladder is het grootste obstakel voor vrouwen. Dit jaar blijkt namelijk opnieuw dat vrouwen moeilijker aan de top komen dan mannen. Vooral als ze de 1e stap willen zetten. Slechts 87 vrouwen werden dit jaar gepromoveerd tot leidinggevende voor elke 100 mannen die dezelfde stap zetten. Voor vrouwen met een niet-witte achtergrond is deze kloof nog groter: 73 niet-witte vrouwen werden leidinggevende voor elke 100 mannen, in tegenstelling tot 82 niet-witte vrouwen vorig jaar. Als gevolg van deze gebroken ladder blijven vrouwen dus achter, en kunnen die achterstand moeilijk inhalen.

3.     Micro-agressies hebben een micro-impact.

Kwetsende opmerkingen hebben een grote en langdurige impact op mensen. Onderschat ze niet. Microagressie komt vaak voort uit vooroordelen. Denk aan opmerkingen of gedragingen die iemand beledigen op basis van bijvoorbeeld afkomst of geslacht. Dit gebrek aan respect kan zorgen voor stress en heeft een slechte invloed op je carrière en gezondheid. Onderzoek laat zien dat vrouwen vaker dan mannen te maken krijgen met microagressies. Zo hebben ze bijvoorbeeld 2 keer zoveel kans om opmerkingen te krijgen over hun emoties. Aziatische en zwarte vrouwen hebben zelfs 7 keer meer kans dan witte vrouwen om verward te worden met iemand van dezelfde etniciteit. Vrouwen die microagressies ervaren, overwegen 3 keer vaker ontslag en hebben 4 keer meer kans op een burn-out.

Een tip om dit te verbeteren:

Pak microagressies aan. Stel een gedragscode op waarin staat hoe respectvol gedrag eruit ziet, maar ook wat onacceptabel en onbeschaafd gedrag is. Het is belangrijk dat bedrijven een cultuur creëren waarin werknemers worden aangemoedigd om hun mond open te doen als ze microagressies of ander respectloos gedrag zien. Dit kan moeilijk zijn, maar zorgt wel voor waardevolle lessen en groei.

4.     Het zijn vooral vrouwen die flexibiliteit belangrijk vinden en hiervan profiteren.

Zowel mannen als vrouwen vinden flexibiliteit erg belangrijk. Veel werknemers geven aan dat ze het liefst op afstand werken en hun uren zelf willen bepalen. Flexibiliteit op het werk staat zelfs boven voordelen als ouderschapsverlof. Ook voor mannen. Vrouwelijke ondernemers en vrouwen op de werkvloer hechten er alleen extra waarde aan, omdat ze vaak meer zorgtaken hebben. Zoals voor kinderen zorgen en het huishouden doen. Dat maakt flexibel werken voor sommige moeders zelfs nodig om hun baan te kunnen houden. Aan de andere kant halen mannen meer voordeel uit werken op locatie en krijgen ze meer erkenning en kansen voor groei. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt en kan profiteren van dezelfde voordelen. Ongeacht waar er wordt gewerkt.

Een tip over flexibel werken:

Stel duidelijke verwachtingen en normen op rond flexibel werken. Zonder deze duidelijkheid kunnen werknemers verschillende en tegenstrijdige interpretaties hebben van wat er van hen verwacht wordt.

Diversiteit en inclusie bij Odido

Bij Odido zetten we ons samen in voor een werkplek waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Meer weten? We vertellen je graag meer over hoe we omgaan met diversiteit en inclusie

Beeld: Odido