Connectiviteit

Zorg en ICT: Hoe de rol van de ICT-manager van deze zorginstelling veranderde.

Hans van Vliet werkt nu 3,5 jaar als ICT-manager bij zorginstelling Florence. In de jaren dat hij er werkt, heeft hij zijn rol binnen het bedrijf zien veranderen. Voor welke uitdagingen kwam hij te staan en hoe ging hij daarmee om? En welke uitdagingen ziet hij voor de nabije toekomst? In dit artikel deelt hij zijn visie op zorg en ICT.

Clock 4 min

De rol van de ICT-manager krijgt weinig aandacht, terwijl ze vaak de spin in het web zijn. Ze helpen medewerkers in hun dagelijkse werk. Ook moeten ze complexe systemen onderhouden, terwijl ze zoeken naar efficiëntie en kostenbesparing. Afgelopen jaar hebben ICT-managers zich moeten bewijzen door de nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Hoe is dat bij Florence gegaan? En hoe kijkt Hans naar de toekomst van zorg en ICT?

Verbindende schakel tussen koude ICT en warme zorg.

Als ICT-manager is Hans eindverantwoordelijk voor de ICT en daarmee ook voor de informatievoorziening bij Florence. Hij vervult zijn rol vanuit een strategische positie en zorgt voor de verbinding tussen koude ICT en warme zorg, zoals hij dat zelf noemt. Hans probeert de medewerkers en cliënten van Florence zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van informatie.

De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon.

De rol van ICT in de zorg is de afgelopen jaren veranderd. De traditionele verzorgingshuizen bestaan niet meer. Tegenwoordig blijven ouderen steeds langer thuis wonen met passende ondersteuning van huisarts, thuiszorg en apotheek. Verpleeghuizen zijn bedoeld voor langdurige intensieve zorg of zware medische behandelingen. Dementie-patiënten bijvoorbeeld zijn voor zorg aangewezen op het verpleeghuis, als thuis wonen niet meer lukt. Zorg verlenen aan cliënten in de thuissituatie gebeurt door een netwerk van verschillende zorgaanbieders. De uitwisseling van zorginformatie over de cliënt binnen de zorgketen wordt daardoor steeds belangrijker. De uitdaging is dan ook te zorgen voor de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon.

Founders_zorg-en-ict-ict-manager_hans-van-vliet_li
Hans van Vliet werkt nu 3,5 jaar als ICT-manager bij zorginstelling Florence.

Gesprekken aangaan met andere zorgaanbieders.

Hoe pak je deze uitdaging dan aan? ‘Door gesprekken aan te gaan met andere zorgketenparners zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen die ook zorg aanbieden in onze regio,’ vertelt Hans. ‘Door een gezamenlijke maatschappelijke doelstelling kunnen we zorgprocessen en informatiebehoefte zo aanpassen, zodat ze van extra waarde zijn voor onze cliënten.’ Hans houdt contact met deze zorgketenpartners en is ook in gesprek met andere ouderzorginstellingen om samen te kijken hoe ze informatie over en met hun patiënten kunnen uitwisselen.

Transformatie naar hybride werken.

De vormgeving van de huidige zorgketen zorgde voor een andere uitdaging voor Hans, namelijk: hoe deel Florence zorginformatie met alle Florence-zorgmedewerkers? Hiervoor doorliepen ze een transformatie naar het hybride werken. Alle ondersteunende en intramurale (zorg)medewerkers die meer dan 10 uur voor Florence werkten, kregen een telefoon. Zo zijn ze net zo mobiel als een thuiszorgmedewerker. Die medewerkers hebben nu altijd inzicht in het klantendossier, maar ook in de medicatieoverdracht. Dat geeft Florence veel meer grip op de kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Gepersonaliseerd mobiel apparaat voor de medewerker.

De medewerkers kregen niet alleen een telefoon. Florence keek ook naar hoe ze de telefoon optimaal konden gebruiken. Hiervoor maakten ze per type medewerker een profiel dat aansluit op de behoeften qua werk en zorg. Vervolgens pasten ze de bijbehorende applicaties ook aan naar deze profielen, zodat ze niet meer meerdere keren hoefden in te loggen bij verschillende bronsystemen. Ook is Florence bezig de bereikbaarheid van de medewerker te verbeteren. Op dit moment implementeert Hans een vast-mobiel-integratie die begin volgend jaar live gaat. Florence-medewerkers zijn dan te bereiken via 1 nummer op meerdere apparaten en zien ze in 1 oogopslag welke collega’s beschikbaar zijn.

Zorg en ICT en de veranderende rol van de ICT-manager.

‘Waar de traditionele ICT-manager eerder veel meer gefocust was op alleen maar automatisering, moet hij nu veel meer nadenken over wat er past binnen het zorgproces,’ zegt Hans. Als ICT- manager kijk je nu veel meer naar hoe je een proces kan ondersteunen in plaats van alleen een applicatie beschikbaar te stellen. Informatisering is nu veel belangrijker geworden dan automatisering. ICT is een middel en geen doel op zich. Hans: ‘Het gaat niet om wat ICT wil, maar om wat de cliënt en de zorgmedewerker wil.’ De rol van de ICT-manager verandert daardoor van leverancier naar een regisseur tussen de leveranciers en de zorg in. Hans zorgt echt voor de vertaalslag tussen technische innovatie en de handen aan het bed. Florence levert ook geen technisch beheerdiensten meer. Dit faciliteren de leveranciers nu. Hans stelt nog wel de randvoorwaarden vast en bespreekt de service-level agreement (SLA). Verder is hij puur bezig met de regiefunctie om ICT en zorg bij elkaar te brengen.

Intrede van zorgdiensten thuis.

Als we naar de toekomst kijken, ziet Hans zorgdiensten in de thuissituatie steeds meer hun intrede doen. ‘Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen en uiteindelijk ook zorg nodig hebben, zoeken ze vaker de veiligheid en geborgenheid van zorginstellingen op. Maar dan binnen hun eigen huiselijke sfeer’, zo vertelt hij. Er komt dus veel meer focus op alarmering, leefstijlmonitoring en welzijnsdiensten, maar dan digitaal. Florence levert de zorgdiensten en kan terugvallen op de infrastructuur die Odido biedt. Ook de vraag naar ouderenzorg zal sterk toenemen. Hans: ‘We zien al dat in de regio Den Haag de hoeveelheid zorgmedewerkers die straks beschikbaar is om die zorg te leveren, eigenlijk gaat zorgen voor een zorgkloof.’ Er is dan meer vraag dan aanbod. Florence probeert deze vraag voor een deel op te vangen door te kijken naar hoe zij de informatie-uitwisseling op een juiste manier realiseren. Maar ook door na te denken over ondersteunende technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld het starten van een pilotproject voor leefstijlmonitoring bij de mensen thuis.

Beeld: Shutterstock, Florence