VoorElkaar-min
Voor Elkaar
Elke dag bezig om het beter te doen.
Meedoen maakt het leven leuker.

Meedoen met elkaar, meedoen met de mogelijkheden van nu.

Als grootste provider van Nederland zetten we alles op alles om technologie menselijk te maken. Daarmee bedoelen we dat technologie zinvol, duurzaam en inclusief is. Voor elkaar, en voor de samenleving. Iedereen kan meedoen, niemand is uitgesloten. Dat krijgen we voor elkaar met de volgende 4 pijlers.

Pieter de Klein

“Toen we in 2020 ons Voor Elkaar programma lanceerden, deden we dit met de ambitie om maatschappelijk verantwoord ondernemen volledig te verankeren in onze bedrijfsvoering. En dat lukt. De sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten worden steeds meer onderdeel van onze manier van werken, denken en sturen. Onze medewerkers zijn zich bewust van wat Voor Elkaar inhoudt.“

Pieter de Klein, Directeur Bedrijfsstrategie en Transformatie

Søren Abildgaard2 - 060

“Bij Odido is het ons doel om op een sociale en inclusieve manier duurzaamheidspotentieel te realiseren. Wij geloven dat het ondersteunen en het in kracht zetten van burgers, klanten en medewerkers essentieel is onze missie te bereiken. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Niemand uitgesloten. Dit alles begint bij het fundament van onze organisatie. Onze medewerkers.”

Søren Abildgaard, Chief Executive Officer

Onze 4 pijlers voor een betere wereld.

We vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. Daarom willen we dat iedereen toegang heeft tot ons snelle en betrouwbare netwerk.

Digitale inclusie-min

Iedereen kan meedoen.

Sustainability

Goed voor de planeet.

Innovation For Society

Slim voor de samenleving.

Diversiteit en inclusie-min

Iedereen kan zichzelf zijn.

Dit doen we allemaal bij Odido.

Small-2023_06_B2B_08_G2G4
Meer vrouwen in de technologie.

We doen mee aan Girls' Day. Een evenement om jonge meiden kennis te laten maken met technologie. We zijn benieuwd naar deze pool van jong talent. Want meer vrouwen in de tech, dat is de toekomst.

Ouderen digitaal
We helpen ouderen digitaal op weg.

Bij Odido willen we dat iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving. Met onze samenleving. Met onze smartphone workshops aan ouderen verkleinen we de digitale kloof.