Met ‘outstanding’ netwerk behoort T-Mobile tot de wereldtop van telecomproviders.

T-Mobile’s mobiele netwerk behoort tot de top drie netwerken van de wereld, die allemaal als ‘outstanding’ worden bestempeld. Dit concludeert benchmarkorganisatie umlaut vandaag in haar jaarlijkse rapport over de Nederlandse markt. “De afgelopen jaren heeft T-Mobile een positie verworven als wereldleider op het gebied van mobiele netwerken”, zegt Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer bij T-Mobile Nederland. “We zijn trots dat T-Mobile dit jaar weer tot de best presterende netwerken wereldwijd behoort. We staan te popelen om volgend jaar de wereldwijde leidende positie terug te winnen met een ongeëvenaard 5G-netwerk.”  

T-Mobile zet zich dagelijks in om haar klanten een optimale gebruikservaring te bieden. Samen met Ericsson werkt de telecomprovider momenteel aan verdere verbetering van het netwerk en zijn de eerste 100 masten, van de ongeveer in totaal 5000, overgezet op nieuwe Ericsson technologie. Door verregaande aanpassingen door te voeren wil T-Mobile met de activatie van de 3.5 GHz band, haar klanten in de toekomst een ongeëvenaarde 5G-netwerkervaring bieden. T-Mobile is dan ook blij dat haar mobiele netwerk, ook in deze transitiefase zich kan blijven meten met de beste netwerken wereldwijd.  

Zo krijgt T-Mobile in de categorie ‘voice’ bijna de maximale score van 99,5%. Dit is een belangrijke categorie met waardering voor de belkwaliteit en daarmee de netwerkervaring van de klanten.  

Ook uitstekende score voor vaste netwerk
Naast de uitstekende prestaties op het mobiele netwerk, scoort T-Mobile ook erg goed met haar vaste netwerk. T-Mobile is blij dat de inspanningen, om met een toonaangevend vaste netwerk van T-Mobile de leidende internetprovider in Nederland te worden, zich uitbetalen in een score van 940 voor T-Mobile’s vaste diensten. Met deze score worden de vaste diensten van T-Mobile als ‘very good’ gewaardeerd. “Dit is belangrijk voor ons en toont aan dat we progressie maken op de kwaliteit van ons vaste netwerk”, zegt Rérolle. “Tegelijk vormt het een stimulans want we stoppen niet voordat we het beste netwerk en de beste service aan onze klanten bieden.”  

----- English version -----

Thanks to 'outstanding' network, T-Mobile is among world's top telecoms providers

T-Mobile's mobile network is among the top three networks in the world, all of which are labelled 'outstanding'. This is the conclusion of benchmarking organisation umlaut in its annual report on the Dutch market. "In recent years, T-Mobile has established a position as a world leader in mobile networks," said Thibaud Rérolle, Chief Technology Information Officer at T-Mobile Netherlands. "We are proud that T-Mobile is once again among the best performing networks worldwide this year. We are eager to regain the global leadership position next year with our unrivalled 5G network."  

Every day T-Mobile commits to providing its customers with an optimal user experience. Together with Ericsson, the telecom provider is currently working to further improve its network. The first 100 masts, out of a total of about 5,000 masts, have been switched to new Ericsson technology. By making far-reaching upgrades, T-Mobile aims to offer its customers an unrivalled 5G network experience in the future with the activation of the 3.5 GHz band. T-Mobile is pleased that its mobile network can continue to compete with the best networks worldwide, even during this transition phase. For instance, in the 'voice' category T-Mobile received the near-maximum score of 99.5%. This is an important category valuing the call quality and thus the network experience of our customers.  

T-Mobile's fixed network also receives an excellent score
Besides its excellent performance on the mobile network, T-Mobile also scores very well with its fixed network. T-Mobile is pleased that its efforts to become a leading internet provider in the Netherlands with its T-Mobile fixed network, paid off with a score of 940 for T-Mobile's fixed services. This score means that T-Mobile's fixed services are rated as 'very good'. "This is important for us and shows that we are making progress on the quality of our fixed network”, says Rérolle. “At the same time, it encourages us because we will not stop until we provide the best network and service to our customers."