Technologie

Hoe kunnen we AI menselijk houden? We vroegen het ChatGPT.

Als er in het afgelopen jaar 1 trend geweest is die volledig geëxplodeerd is, dan is dat AI. En zoals bij alle grote trends zijn er ook bij AI net zoveel voorstanders als tegenstanders voor te vinden. De grootste kritiek uit zich op de mate waarop we met AI onze samenleving nog menselijk kunnen houden. Terecht. Onlangs gingen grote techbazen van o.a. Google, Meta en X daarover met de Amerikaanse overheid in discussie. Maar wij waren ook wel benieuwd: heeft AI hier zelf eigenlijk al een antwoord op? We vroegen het ChatGPT, dat met interessante antwoorden kwam.

Clock 2 min
Artikel delen

In ChatGPT voerden we de volgende prompt in: “Stel je bent de eigenaar van een kleine onderneming. En je wilt AI in je bedrijf toepassen. Hoe kun je er dan voor zorgen dat deze toepassingen menselijk blijven?” ChatGPT antwoordde daar als volgt op:

Aanbiedingen voor ondernemers.

Thuiswerken onderzocht binnen de EU werken Nederlanders het vaakst vanuit huis-web

Ondernemen op het supersnelle en krachtige netwerk van Odido, met de beste telefoons, tegen een scherpe prijs.

Bestel nu

Het streven om AI-toepassingen menselijk te houden is van cruciaal belang om ethische problemen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de technologie ten dienste staat van zowel het bedrijf als de samenleving als geheel. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat AI-toepassingen in je bedrijf menselijk blijven:

Duidelijke ethische richtlijnen opstellen.

Definieer duidelijke ethische richtlijnen voor het gebruik van AI binnen je bedrijf. Deze richtlijnen moeten de waarden en normen van je organisatie weerspiegelen en aangeven welke praktijken wel en niet acceptabel zijn.

Ethische beoordeling.

Voer ethische beoordelingen uit van je AI-projecten voordat ze worden geïmplementeerd. Identificeer potentiële ethische risico’s en bedenk manieren om deze te minimaliseren.

Diversiteit en inclusiviteit.

Zorg voor diversiteit in je AI-teams, zowel wat betreft achtergrond als perspectieven. Dit kan helpen om vooroordelen en discriminerende elementen in de AI-systemen te verminderen.

Transparantie en uitlegbaarheid.

Maak je AI-systemen zo transparant en uitlegbaar mogelijk. Gebruik technieken zoals interpretatie- en verantwoordingsmechanismen om te begrijpen hoe je AI beslissingen neemt.

Datakwaliteit.

Besteed aandacht aan de kwaliteit van de trainingsgegevens voor je AI-modellen. Zorg ervoor dat de gegevens representatief zijn en geen vooroordelen bevatten.

Continue monitoring.

Blijf je AI-systemen continu monitoren en evalueer ze op ethische naleving. Stel mechanismen in voor het identificeren en corrigeren van problemen die zich kunnen voordoen.

Toestemming en privacy.

Zorg ervoor dat je AI-toepassingen de privacy van gebruikers respecteren en dat je toestemming verkrijgt voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

Feedback van belanghebbenden.

Betrek belanghebbenden, zoals klanten, werknemers en de bredere gemeenschap, bij het proces van het ontwikkelen en implementeren van AI. Luister naar hun feedback en zorgen.

Ethiek training.

Zorg ervoor dat je personeel getraind is in ethische kwesties met betrekking tot AI. Ze moeten zich bewust zijn van de mogelijke ethische uitdagingen en hoe hiermee om te gaan.

Verantwoording en verantwoordelijkheid.

Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe voor het beheer van AI-ethiek binnen je organisatie. Er moet een mechanisme zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor ethische fouten.

Regelgeving en naleving.

Houd je aan bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot AI en zorg ervoor dat je AI-systemen voldoen aan wettelijke normen voor ethisch gebruik.

AI menselijk houden.

ChatGPT sluit af met deze laatste woorden: “Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat de implementatie van AI in je bedrijf menselijk blijft en in lijn is met je ethische waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheden.” In ons artikel AI voor ondernemers, waarin we de voor- en nadelen op een rijtje zetten, gaven we al aan: Ontken het belang van AI niet, maar verdiep je erin en laat het een aanvulling zijn op je werk of dienstverlening. Maar onthoud ook dat jouw (menselijk) talent onvervangbaar is. Wil je AI menselijk houden? Vaar dan dus niet blind op de hier bovenstaande stappen van ChatGPT, maar gebruik het als een startpunt om tot een weloverwogen en goed uitgedacht actieplan te komen.

Thuiswerken onderzocht binnen de EU werken Nederlanders het vaakst vanuit huis-web

Aanbiedingen voor ondernemers.

Ondernemen op het supersnelle en krachtige netwerk van Odido, met de beste telefoons, tegen een scherpe prijs.

Bestel nu
Artikel delen
Beeld: Odido